โปรโมชั่น Mid Year Sale ลดราคาสูงสุด 7 % ในแพ็คเกจ START BASIC และ STANDARD ภายในวันที่ 6 มิถุนายน ถึง 7 กรกฎาคม 2564 เท่านั้น!!